al 35 jaar opleider in het noorden

Dit is de privacyverklaring van: Instituut Noord gevestigd te Joure, Kvk nr. 01067644. Instituut Noord respecteert conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming de privacy van alle gebruikers van de site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voor een goede dienstverlening verwerkt Instituut Noord uw persoonsgegevens.

Instituut Noord heeft uw gegevens nodig bij een bestelling, om uw vraag te kunnen beantwoorden, voor het afsluiten van een overeenkomst, voor het toesturen van een nieuwsbrief of in algemene zin om u beter van dienst te kunnen zijn.

Wij respecteren uw privacy en zorgen dat de persoonlijke informatie die u bij ons achterlaat, vertrouwelijk wordt behandeld. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij in onze database verwerken:

  • voor- en achternaam;
  • geslacht;
  • geboortedatum;
  • adresgegevens;
  • telefoonnummer;
  • e-mailadres;
  • bankrekeningnummer;
  • opgegeven leeruitdagingen als dyslexie, pdd-nos enz. om de cursus op goed aan te kunnen bieden;
  • internetbrowser en apparaat type.
  • Behaalde resultaten en ander relevante informatie tijdens de cursus ten behoeve van de cursus

Als u een bestelling bij ons doet, worden uw gegevens uiteraard ook opgeslagen. Het betreffen dan de contactgegevens, factuurgegevens, gegevens over betalingen en bestelde producten.

Persoonsgegevens in het administratieve systeem hebben een wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Deze termijn hanteert Instituut Noord ook voor het relatiemanagement systeem.

U kunt op ieder gewenst moment uw gegevens opvragen, laten corrigeren of laten verwijderen uit de bestanden van Instituut Noord. Neem hiervoor contact op via het emailadres: info@instituutnoord.nl of schriftelijk via: Pastorielaan 25, 8501 EW Joure.

Klachten

Op de website van de autoriteit persoonsgegevens vindt u aanwijzingen wanneer en hoe u een klacht kunt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiligingsmaatregelen

De gegevens die u aan Instituut Noord verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. Instituut Noord handhaaft te allen tijde bij de verwerking van persoonsgegevens een beveiligingsniveau dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Instituut Noord adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 1 juli 2018.

geslaagd 1

Marjan (10 jaar)

Het was gezellig en ik kan nu veel sneller mijn huiswerk van school maken

     logo crkbo

 

Instituut Noord
Pastorielaan 25-27
8501 EW Joure
0513-412021
info@instituutnoord.nl