Heb je dyslexie?

Misschien is je handschrift niet altijd goed te lezen of heb je zelfs al een laptop op school om op te werken. Als dit zo is dan is het helemaal handig om goed en gemakkelijk te kunnen typen.
Is spelling niet zo je ding? Voor het leren typen is dit geen probleem! Je juf leert je namelijk om letter voor letter te lezen en dus letter voor letter te typen. Wat wel belangrijk is dat je elke dag oefent en als je dat doet kan iedereen leren typen.

Wat je ouders verder willen weten

Instituut Noord krijgt regelmatig te maken met kinderen met dyslexie, maar ook kinderen met ADHD, ADD, etc. 

Enkele kenmerken van dyslexie zijn: lees- en spellingsproblemen en een slecht handschrift. Veel remedial teachers adviseren voor kinderen met dyslexie het gebruik van een laptop in de klas. Als zij vlot kunnen typen, kunnen zij het tempo in de klas makkelijker bijbenen.

Aangepast huiswerk?

Wanneer uw kind meedoet aan de mondelinge cursus doet uw kind in eerste instantie gewoon mee met de groep. Elk kind, met of zonder dyslexie, moet wennen aan het typen met 10 vingers. Dit betekent dat er door iedereen in het begin vaak veel fouten worden gemaakt. In de eerste fase is het belangrijkste dat kinderen elke dag oefenen dus dat ze in het "oefenritme" komen en dat ze blind typen.

Belangrijk is dat kinderen letter voor letter lezen. Ook bij het typen van woorden en/of zinnen. Laat uw kind thuis tijdens het oefenen de letters hardop opnoemen. Zo weet u dat zeker dat ze letter voor letter lezen en typen.

De docent kijkt in de eerste lessen naar de juiste vingerzetting, houding en of de cursist blind typt. Daarbij houdt ze in de gaten of al het huiswerk is gemaakt. De meeste kinderen met dyslexie kunnen de aangeboden oefeningen gewoon maken. In enkele gevallen kan het zijn dat de docent na een paar lessen het huiswerk aanpast. Dit betekent vaak dat teksten worden vervangen door andere (spellings)oefeningen. 

Aangepast lesmateriaal

Voor kinderen met dyslexie is het lesmateriaal vergroot en in een speciaal dyslexie-lettertype verkrijgbaar. Het is belangrijk dat u bij inschrijving aangeeft dat uw kind dyslectisch is of dat er een vermoeden bestaat van dyslexie of eventuele andere (lees)problemen. 

Dyslexie-verklaring

Indien kinderen in het bezit zijn van een dyslexie-verklaring krijgen ze op het examen (indien nodig) extra tijd. Een kopie van deze verklaring mag op les ingeleverd worden. 

Onderzoek Universiteit Nijmegen


Uit 
onderzoek van Universiteit Nijmegen blijkt dat veel profijt wordt verkregen van een goede typevaardigheid. Zo hebben kinderen die goed kunnen typen een voorsprong op hun klasgenoten; niet alleen in sneller en prettiger werken, maar ook in de kwaliteit van hun werk! Er worden beter lopende zinnen geformuleerd, moeilijker woorden gebruikt en de verhaallijn is beter. Deze hogere kwaliteit komt voor bij leerlingen van alle niveaus.

 

 

Instituut Noord

Marjan (10 jaar)

Het was gezellig en ik kan nu veel sneller mijn werkstuk van school maken